VELOREX POZNATKY 


Přední světla

          Přední světla jsou originál z nákladního vozidla PV3S. Paraboly předních světel pasují ze Škody 100.


Zadní sdružené svítilny

          Pochází z vozů Škoda Octavia.


Klakson

          Tlačítko klaksonu v tříramenném volantu je totožné s tlačítkem z Pragy S5.


Kondenzátor 

          Jeho hlavním úkolem je omezení tvorby jiskření mezi kontakty přerušovače při přerušování primárního okruhu. Nabije se energií, která by způsobila vznik elektrického oblouku mezi kontakty přerušovače. Tím umožní rychlejší zánik primárního proudu a indukci sekundárního proudu o vyšším napětí pro vytvoření větší jiskry na zapalovací svíčce. Při probití kondenzátoru vznikne zkrat v primárním okruhu a zapalování nepracuje. Při odpojení kondenzátoru budou kontakty silně jiskřit a jiskra na svíčce bude následkem nízkého napětí sekundárního proudu slabá. Kondenzátor musí mít odpovídající kapacitu - je-li kapacita malá, vzniká na pohyblivém kontaktu přerušovače kráterovitý opal, je-li naopak velká, vzniká kráterovitý opal pevného kontaktu (platí pro ukostřený záporný pól akumulátoru - při ukostřeném kladném pólu se opal kontaktů obrátí). Kondenzátor se připojuje drátkem paralelně na přívodní svorku primárního okruhu (č.1), nejlépe přímo na přerušovač. Druhý vývod tvoří jeho plášť, který je vodivě propojen na kostru.

          Zkušenosti máme takové, že kondenzátory nemusí být nacpány přímo na statoru, ale fungují i upevněny u cívek - více místa při seřizování předstihu


Indukční cívka 

          Slouží ke zvýšení takového napětí, při kterém na svíčce přeskočí jiskra. Skládá se ze železného jádra kolem něhož je sekundární vinutí se 4000 až 25000 závity měděného drátu o průměru 0,5 až 2 mm. Vně tohoto vinutí je primární se 100 až 200 závity měděného drátu o průměru 0,5 až 2 mm. Cívka je autotransformátor, neboť jeden vývod sekundárního vinutí je spojen s vinutím primárním. Maximální přípustná provozní teplota je 110°C. některé druhy cívek, především automobilové, mají u primárního vinutí předřadný odpor, který se při spouštění motoru automaticky vyřazuje - tím se vyrovná pokles napětí při připojeném startéru. Vadnou cívku nelze nijak opravit a je nutné ji nahradit jinou. Bakelitové víčko musí být vždy čisté, aby se nevytvořila vodivá vrstva. Vývod, který se připojuje ke spínací skříňce je označen číslem 15 (+), vývod k přerušovači je označen číslem 1. Jediný výstup sekundárního vinutí připojený ke svíčce / rozdělovači je označován číslem 4.


Přerušovač

           Spínáním a rozpínáním kontaktů určuje okamžik, při kterém přeskočí na svíčce jiskra. Skládá se z pevného nastavitelného kontaktu a pohyblivého kontaktu ovládaného vačkou, jejíž tvar ovlivňuje podmínky pohybu přerušovače. Přerušovač je velmi namáhaná součást, a to jak mechanicky, tak i elektricky. Musí zajišťovat spolehlivé spojení bez velkého úbytku napětí a rozpojovat obvod v přesném čase a s velkým počtem přerušení za sekundu. Zdvih kontaktů bývá od 0,2 do 0,5 mm, plsť přerušovače se maže viskózním olejem, kontakty se čistí techn.benzínem, v případě potřeby se zarovnají pilníčkem (nikoli smirkovým papírem, uvolněná zrníčka by mohla napáchat velké škody).  


Hydraulický válec

           Pasuje ze Škody Octavia, Škoda 1202, 1203, 1000 atd. (průměr 19), hydraulická spojovací trubička a hadice pasuje ze Škody 120.


Motor

          Pokud nehodláte delší dobu jezdit, nezapomeňte nastříkat olej do válců. 

           Některé Velorexy mají na klikové hřídeli válečková ložiska na straně u zapalování. Nevýhody (velké tření) převahují nad výhodami (delší trvanlivost), proto je do Velorexe nedoporučujeme. 


Návod k údržbě a seřízení zapalování Velorexe 350/16 (Převzato od Velorex kolegů - schéma najdete v sekci výkresy-zapalování)
1. Zkontrolujeme upevňovací šrouby statoru a rotoru a případně dotáhneme.
2. Prohlídneme si mazací plst (B), která se tře o vačku (A). V místě dotyku bývá tvrdá vrstva zaschlého šmíru. Tu je třeba odstranit, plst prosytit olejem tak, aby neodkapával, a seřídit ji, aby třela o vačku.
3. Přesvědčíme se, zda pertinaxové place přerušovačů dosedají celou plochou na vačku a zda kontakty přerušovače dosedají přesně na sebe a celou plochou. V případě, že ne, se je pokusíme přihnout, starší opálené kontakty je třeba zapilovat jehlovým pilníčkem nebo vyměnit (Pozor! Ani nové kontakty nemusí ideálně sedět). Taktéž je nutné kontakty přerušovačů zbavit případné mastnoty (čistým benzínem).
4. Seřizování začneme vždy pravým válcem (při pohledu zezadu), tj. spodní přerušovač (E) a destička (C) - v následujícím textu data uváděná před lomítkem.
5. Vyndáme svíčku a otáčením motoru vysuneme píst seřizovaného válce do horní úvrati.
6. Nastavíme odtrh, tzn. povolíme šroub přerušovače (F/J) a seřídíme mezeru mezi kontakty na 0,3 až 0,4 mm (měrka 0,4 mm musí jít mezi kontakty suvně), utáhneme a přeměříme.
7. Je-li všechno v pořádku, seřídíme předstih: zašroubujeme do válce indikátorové hodiny a pootočíme motorem proti směru hodinových ručiček o 3,5 mm dráhy pístu (nemáme-li indikátorové hodiny, můžeme použít např. šupleru a to tak,že ji zapřeme o horní hranu otvoru na svíčku a hloubkoměr opřeme o píst; vyndáme, přidáme 3,5 mm a otočíme motorem proti směru hodinových ručiček až se šuplera opře). V tomto místě by měla skočit jiskra na svíčce (to zjistíme tak, že zapneme klíček a do fajfky seřizovaného válce vložíme svíčku, kterou položíme na motor - tzn. ukostříme). Povolíme šrouby (D/H), které přidržují destičku (C/G), ale jen natolik, aby se sní dalo otáčet, ale aby nevypadla z vodící drážky. Pak pootáčíme destičkou až skočí jiskra. Pro oba válce platí:

pootočením destičky po směru hodinových ručiček se předstih zmenšuje
pootočením destičky proti směru hodinových ručiček se předstih zvětšuje
8. Opatrně, postupně utáhneme destičku a přeměříme, zda jiskra skočí skutečně 3,5 mm před úvratí. Znovu přeměříme odtrh (dle bodu 6). Destičku neutahujeme příliš silně, abychom nezkroutili podkladovou desku - součást dynamospouštěče.
9. Jsou-li všechny hodnoty v pořádku, přistoupíme od bodu 5 k seřízení levého válce, tzn. použijeme horní přerušovač (I) a půldestičku (G) - v textu jsou to data uváděná za lomítkem.
10. Přeměříme všechny seřízení hodnoty na obou válcích, vypneme klíček a vyndáme indikátorové hodiny.

Takhle by to fungovalo, kdyby se jednalo o nový stroj a to ještě ne sveřepý Velorex. K tomu ošoupaná vačka, opálené a ojeté kontakty, pokřivené držáky destičky... Ať se nám to líbí nebo ne, každý motor je jiný a vyžaduje trošku jiný předstih. Taky to záleží na tom, co má který kus naježděno nebo nalítáno. Na závěr malá rada: často se stává, že předstih pravého válce je pořád veliký (4 - 6 mm). Nezbývá než vyndat malou destičku a propilovat otvory na šroubku a zespodu opilovat šroub, který drží kladívko. Pokud je i to málo, nastavíme malou destičku co nejdále a zbylý rozdíl doženeme tak, že povolíme kladívko a nastavíme ho tak, aby skočila jiskra 3,5 mm před horní úvratí. Přeměříme předstih i odtrh. Ten by neměl být pod 0,3 mm.

Teleskopické tlumiče

           Přední z Jawa 250/350 zadní, zadní ze Škody 1000 až 130 přední

 


Lanko přední brzdy

          Je totožné s lankem zadní brzdy na motocykl Jawa 250/350.

 


Tachometr a náhon

          Tachometr pochází z vozů Škoda Octavia. Náhon tachometru pasuje ze Škody 105 a 120. Je pouze nutné upravit vývod do motoru. U Škodovek je plochý a Velorex potřebuje čtvercový průřez. Stačí ho upravit bruskou nebo pilníkem.


Olej do benzínu  

          Možno použít olej Shell 2T. Neusazují se pak nečistoty (karbon) v kanálech, ve válci atd. Běžně se ředí 1:100. Dále olej OMV X-Bike, který se ředí v poměru 1:50. (Doporučeno od Velorex kolegů)


Mazací plán Velorex 350/16 (Převzato od Velorex kolegů - schéma najdete v sekci výkresy-mazací plán)
číslo součástka druh mazadla frekvence mazaní (km)
1. Turnikety olej PP7 500
2. Paprsky kol olej PP7 500
3. Čep a hřeben řízení aut. tuk A 00 1000
4. Náhon rychloměru olej PP7 1000
5. Pouzdro ruční brzdy olej PP7 500
6. Ruční ovládání plynu olej PP7 500
7. Rudní ovládání spojky a brzdy olej PP7 500
8. Pozdro volantové tyče olej PP7 500
9. Ložiska ventilátoru aut. tuk AV 2 3000
10. Náboj zadního kola aut. tuk AV 2 3000
11. Rychlostní skříň - výměna oleje olej PP7 5000
12. Ložisko klíče brzdovéo bubnu olej PP7 1000
13. Opěrka táhla zadní brzdy olej PP7 1000
14. Čep předního kyvného ramene aut. tuk A 00 500
15. Náboje předních kol aut. tuk AV 2 3000
16. Čepy spojovací tyče aut. tuk A 00 1000
17. Opěrka lanka přední brzdy olej PP7 1000
18. Ložiska pedálů olej PP7 1000
19. Ložiska klik olej PP7 1000
20. Ložiska pák olej PP7 1000
21. Uložení táhel olej PP7 1000
22. Uložení táhla řadicí páky olej PP7 1000
23. Uložení táhla startovací páky olej PP7 1000
24. Řetěz A 00 s 3% koloidním grafitem 1500
25. Čepy vyvažovače brzd olej PP7 1000

Ventilátor (Převzato od Velorex kolegů, schéma najdete v sekci výkresy-chlazení)

          Často si majitelé Velorexu stěžují, že jim praská plech ventilátoru (2) a lámou se vrtule (8). Alespoň poloviny problémů se zbavíme, máme-li ve ventilátoru předepsaná dvouřadá kuličková naklápěcí ložiska 1301 (14). Bohatě stačí obyčejná bulharská nebo ruská (cena je asi 150 Kč/kus). Druhým problémem bývá do elipsovita vymačkaný střední otvor ve vrtulích a řemenici (11) a vydřená hřídel (5). Prvopříčinou všech problému je často nedotažená matka na hřídeli (5) nebo uvolněný některý z upevňovacích šroubů ventilátoru. Pak nezbude, než buď všechno vyměnit, nebo řemenici i vrtule vyvložkovat. Jak? Upnout vrtuli do soustruhu, zvětšit středovou díru, vytvořit osazenou vložku, opatrně, lehce zapájet mosazí a na soustruhu vyvrtat středovou díru, aby byla skutečně přesně uprostřed. Pokud budete vyrábět novou osu, doporučuji prodloužit na obou stranách hladkou část osy zhruba o 5 mm na úkor závitu. Často se totiž stává, že řemenice (vlevo) nebo vrtule (vpravo) je nasazená už na závitové části hřídele, která je tenčí. Řemenice (nebo vrtule) se pak mírně vyosí, začne vibrovat, uvolní se a proces vymačkávání je tady.Další příčinou bývá pokřivená spodní řemenice. Nepodaří-li se vám ji zcela vyrovnat, doporučuji nechat volnější řemen - zmírní se tím rázy, které vznikají tím, jak se řemen neustále napíná a povoluje. 


Upevnění střešní tyče 

         Pokud chcete jezdit kabrio, je výhodné nechat tyč na původním místě. Přichytit ji můžete buď gumičkami, nebo vyvrtejte do osiček dírky a vložte do nich závlačku, nebo na nich udělejte závity a uchyťte je šroubkem.


Originální šroubky 

          uchycující turnikety a patenty se již nevyrábí. Šroubky průměru 2,9 a 3,5 se sice vyrábí, ale mají větší stoupavost závitu a do původních drážek nepasují. Proto - staré šroubky nevyhazujte! Vrták na šroubky turniketů má průměr 2,5 mm.


Gumové těsnění předního skla 

          Pasuje ze Škody 1203 valník - těsnění zadního okna. Je sice trošku menší, ale dá se použít - sedne si. Sklo se nasazuje zevnitř.


Původní barva

          Hnědá, odstín číslo 2320.